Acronis Backup Advanced for PC

Acronis Backup Advanced for PC

 

Najlepsze rozwiązanie dla  ochrony laptopów i stacji roboczych

Dane nie tylko występują na serwerach i w bazach danych. Pracownicy używają swoich laptopów lub stacji roboczych do przechowywania dokumentów i innych cennych informacji. Ponadto należy pomyśleć o możliwej utracie produktywności spowodowanej przez wirusy lub awarię sprzętu, zwłaszcza gdy użytkownicy są w podróży.

 

Oszczędność zasobów i niższe koszty

Moduł Acronis Backup & Recovery 11.5 Deduplication umożliwia przedsiębiorstwom różnej wielkości optymalne wykorzystanie pamięci masowej podczas tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Narzędzie to pozwala administratorom IT obniżyć koszty na cztery sposoby:

Cena zależna od liczby komputerów, a nie od pojemności pamięci masowej czy liczby procesorów
Zmniejszenie ilości miejsca na dysku potrzebnego do przechowywania kopii zapasowych
Wzrost liczby kopii zapasowych możliwych do zapisania w istniejących magazynach danych
Zwolnienie pasma sieciowego przeznaczonego na transmisję danych i poprawa szybkości transferu


Główne korzyści

Niższe ogólne koszty pamięci masowej
Eliminując nadmiarowe kopie zapasowe, można przechowywać mniej danych oraz zaoszczędzić miejsce w pamięci masowej i zmniejszyć koszty operacyjne
Bardziej „ekologiczna" działalność IT
Deduplikacja danych jest korzystniejsza dla środowiska, ponieważ zmniejsza zużycie energii elektrycznej i ilość sprzętu wymaganego do tworzenia kopii zapasowych w środowisku IT.
Szybsze odzyskiwanie
Ścisła integracja z produktami Acronis Backup Advanced Platform skraca czas odzyskiwania do minut.
Łatwiejsze przestrzeganie przepisów prawa
Wymogi prawne mogą prowadzić do powstania ogromnej ilości danych, a deduplikacja zmniejsza koszt ich obsługi.
Szybki zwrot inwestycji
Zakup modułu Acronis Backup Deduplication zwraca się szybko.


Główne cechy i funkcje

Pełna integracja z produktami Acronis Backup Advanced Platform
Integracja funkcji deduplikacji z ochroną serwerów i stacji roboczych powoduje, że w przypadku awarii komputera odzyskanie dostępu do danych nie wymaga czasochłonnego odtwarzania systemu przez administratora IT. Funkcje integracji umożliwiają odzyskanie systemu w ciągu kilku–kilkunastu minut, a nie godzin lub dni. Warto podkreślić to dla porównania z narzędziami do deduplikacji oferowanymi przez innych producentów, które są niezgodne z ich własnymi programami do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych: w takiej sytuacji awaria systemu może spowodować wielogodzinny, a nawet wielodniowy brak dostępu do plików objętych deduplikacją.
Kopie zapasowe różnych typów
Deduplikację można stosować do pełnych, przyrostowych i różnicowych kopii zapasowych.
Rozsądny koszt
Niektóre firmy wyceniają programy do deduplikacji na podstawie ilości danych objętych tą procedurą, co powoduje trudności w oszacowaniu całkowitego kosztu posiadania. W przypadku modułu A Acronis Backup Deduplication cena zależy od liczby chronionych komputerów, dzięki czemu z funkcji deduplikacji mogą korzystać zarówno duże, jak i małe firmy.
Korzystanie z ogólnodostępnych urządzeń pamięci masowej
Ponieważ narzędzie firmy Acronis jest rozwiązaniem w całości programowym, nie wymaga stosowania kosztownych zastrzeżonych urządzeń.
Łatwa obsługa
Firma Acronis zaprojektowała swoje funkcje deduplikacji z myślą o prostej obsłudze. Dzięki nawigacji z zastosowaniem stron użytkownik nie ma problemów z opanowaniem produktu.
Wysoki stopień bezpieczeństwa
Magazyny deduplikacyjne wymagają szczególnej ochrony, która uniemożliwi dostęp osób niepowołanych. W narzędziu firmy Acronis komponenty deduplikacji są przechowywane osobno i chronione specjalnymi metodami, które uniemożliwiają bezpośrednie usunięcie wieloinstancyjnych danych. Ponadto deduplikowane dane można szyfrować, a dostęp do skarbca umożliwić tylko osobom znającym hasło.
Deduplikacja lokalizacji źródłowej lub docelowej
Deduplikacja może być wykonywana — zgodnie z decyzją użytkownika — na komputerze źródłowym lub docelowym.

 

Dzięki licencji Acronis Backup Advanced for PC możliwe jest:

Redukcja przestojów i zwiększenie produktywności
Agent for Windows wykonuje migawkę dysku przy użyciu opatentowanej technologii firmy Acronis.
Szybkie przywracanie
Możliwe jest pełne przywrócenie kopii zapasowej zawierającej system operacyjny, aplikacje oraz dane w kilka minut zamiast godzin lub dni. Możliwe jest również przywrócenie indywidualnych plików lub folderów usuniętych przypadkowo lub utraconych.
Wykonywanie operacji przez użytkowników
Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala na przywracanie plików, folderów i całego systemu bez konieczności obecności administratora lub odbycia skomplikowanego szkolenia.
Tworzenie kopii zapasowej podczas podróży
Tworzenie kopii zapasowej laptopa na różne urządzenia magazynowania oraz lokalizacje, w tym na Acronis Secure Zone, specjalną partycję na dysku twardym. Ponadto ochrona przed kradzieżą lub uszkodzeniem sprzętu dzięki przechowywaniu kopii zapasowych w magazynie online.
Przywracanie lub migracja na inny sprzęt
Znalezienie podobnego sprzętu po awarii może być trudne. Dzięki opcjonalnemu narzędziu Acronis Universal Restore można szybko przywracać lub migrować całe systemy, wraz ze wszystkimi aplikacjami, danymi i ustawieniami na inny sprzęt i szybko rozpocząć pracę.
Scentralizowane zarządzanie
Zarządzanie i monitorowanie operacjami tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania danych z poziomu Acronis Management Server. Można również wykonywać zdalne przywracanie poprzez bezpośrednie podłączenie do maszyny z poziomu konsoli zarządzania.


Universal Restore

Odzyskiwanie — po wystąpieniu nieprzewidzianego zdarzenia uszkodzony system można w ciągu kilku minut odzyskać na nowym sprzęcie lub na serwerze wirtualnym.
Migracja — pełen zakres opcji migracji między środowiskami fizycznymi i wirtualnymi na potrzeby odzyskiwania systemu, testowania i do innych celów.
Naprawa rozruchu – ładowanie nowych sterowników dla sprzętu i warstwy HAL pozwalające uruchomić system
Klonowanie i wdrażanie — systemy operacyjne można klonować i wdrażać z zachowaniem pełnej niezależności sprzętowej.

Co zrobić, gdy elementy sprzętowe komputera ulegną awarii lub zajdzie potrzeba ich wymiany? Jak po poważnej awarii przenieść cenne aplikacje i dane do nowego systemu lub na inny sprzęt? Jak szybko przywrócić system po zmianie sprzętu?

Odpowiedzią firmy Acronis na te typowe problemy jest Acronis Universal Restore, czyli w pełni zintegrowany moduł, który przywraca serwery lub stacje robocze na inny sprzęt lub na maszyny wirtualne, udostępniając bardzo elastyczne opcje odzyskiwania danych po awarii i mechanizmy migracji.

Moduł Acronis Universal Restore sprawia, że firma jest przygotowana nawet na najbardziej nieprzewidywalne wydarzenia, a jednocześnie nie musi kupować ani utrzymywać identycznych komputerów zapasowych.

Cały proces zaczyna się w chwili, gdy za pomocą programu Acronis Backup & Recovery tworzony jest specjalny obraz, w którym dane nie są już powiązane z wyposażeniem sprzętowym pierwotnego komputera. Moduł Acronis Universal Restore wczytuje do obrazu sterowniki nowego sprzętu, tak aby obraz pochodzący z wcześniejszej platformy sprzętowej umożliwił bezproblemowe przywrócenie komputera na nowej platformie: wraz z systemem operacyjnym, aplikacjami, danymi i wszystkimi poprzednimi ustawieniami. Procedurę odzyskiwania można wykonać w ciągu kilku minut w istniejącym systemie, w nowym systemie z innym sprzętem lub na serwerze wirtualnym. W tym celu należy:

Uruchomić nowy system za pomocą utworzonego nośnika startowego programu Acronis Backup & Recovery 11.5 i z menu wybrać opcję odzyskiwania.
Wybrać obraz do przywrócenia.
Moduł Acronis Universal Restore rozpocznie proces przywracania, wykryje sprzęt i zainstaluje odpowiednie sterowniki dla warstwy abstrakcji sprzętowej (HAL).
W wyniku tych czynności na nowej platformie sprzętowej powstanie idealnie funkcjonujący system.


Deduplikacja

Opcjonalny moduł Acronis Backup Deduplication zawiera przystępne cenowo programowe funkcje deduplikacji na poziomie plików i bloków, przeznaczone dla stacji roboczych i serwerów. Dzięki temu umożliwia przedsiębiorstwom różnej wielkości maksymalne wykorzystanie infrastruktury pamięci masowej, a przez to ograniczenie kosztów i zwiększenie pojemności.

Opcjonalny moduł firmy Acronis do deduplikacji pozwala zmniejszyć ilość miejsca wymaganego na magazynowanie danych o 90% lub więcej, ponieważ eliminuje repliki identycznych plików lub bloków w lokalizacji źródłowej lub docelowej. Jeśli w węźle magazynowania istnieją już określone dane, tworzony jest tylko link wiążący je z klientem kopii zapasowej.

Moduł Acronis Backup Deduplication współpracuje z każdym produktem Acronis Backup Advanced Platform.

Produkty podobne:

Copyright © by Miecznet 2001 - 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone  | Polityka Cookies