Acronis Backup Advanced for Linux Server

Acronis Backup Advanced for Linux Server

 

Najlepsze rozwiązanie dla serwerów Linux

Agent for Linux to najlepszy składnik do tworzenia kopii zapasowych dysków oraz plików dla serwerów Linux. Płynnie integruje się on z innymi komponentami platformy przeznaczonymi do scentralizowanego zarządzania i raportowania, katalogowania z wyszukiwaniem oraz obsługą dysków, taśm i magazynu online.

 

Główne cechy i funkcje

 • Szybkie i proste tworzenie kopii zapasowych
  Tworzenie kopii zapasowych lub migawek całego serwera z obsługą przywracania od podstaw.
 • Kopie zapasowe plików
  Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie plików oraz folderów, łącznie z plikami na zasobach sieciowych.
 • Przywracanie od podstaw
  Kopię zapasową można przywrócić od podstaw w kilka minut.
 • Granularne przywracanie plików
  Wyszukiwanie i przywracanie indywidualnych plików z kopii zapasowej.
 • Wykluczanie nieużywanych bloków i plików
  Obsługa wszystkich głównych systemów plików, LVM, MBR,GPT, BIOS oraz UEFI

Universal Restore

Odzyskiwanie — po wystąpieniu nieprzewidzianego zdarzenia uszkodzony system można w ciągu kilku minut odzyskać na nowym sprzęcie lub na serwerze wirtualnym.
Migracja — pełen zakres opcji migracji między środowiskami fizycznymi i wirtualnymi na potrzeby odzyskiwania systemu, testowania i do innych celów.
Naprawa rozruchu – ładowanie nowych sterowników dla sprzętu i warstwy HAL pozwalające uruchomić system
Klonowanie i wdrażanie — systemy operacyjne można klonować i wdrażać z zachowaniem pełnej niezależności sprzętowej.

Co zrobić, gdy elementy sprzętowe komputera ulegną awarii lub zajdzie potrzeba ich wymiany? Jak po poważnej awarii przenieść cenne aplikacje i dane do nowego systemu lub na inny sprzęt? Jak szybko przywrócić system po zmianie sprzętu?

Odpowiedzią firmy Acronis na te typowe problemy jest Acronis Universal Restore, czyli w pełni zintegrowany moduł, który przywraca serwery lub stacje robocze na inny sprzęt lub na maszyny wirtualne, udostępniając bardzo elastyczne opcje odzyskiwania danych po awarii i mechanizmy migracji.

Moduł Acronis Universal Restore sprawia, że firma jest przygotowana nawet na najbardziej nieprzewidywalne wydarzenia, a jednocześnie nie musi kupować ani utrzymywać identycznych komputerów zapasowych.

Cały proces zaczyna się w chwili, gdy za pomocą programu Acronis Backup & Recovery tworzony jest specjalny obraz, w którym dane nie są już powiązane z wyposażeniem sprzętowym pierwotnego komputera. Moduł Acronis Universal Restore wczytuje do obrazu sterowniki nowego sprzętu, tak aby obraz pochodzący z wcześniejszej platformy sprzętowej umożliwił bezproblemowe przywrócenie komputera na nowej platformie: wraz z systemem operacyjnym, aplikacjami, danymi i wszystkimi poprzednimi ustawieniami. Procedurę odzyskiwania można wykonać w ciągu kilku minut w istniejącym systemie, w nowym systemie z innym sprzętem lub na serwerze wirtualnym. W tym celu należy:

Uruchomić nowy system za pomocą utworzonego nośnika startowego programu Acronis Backup & Recovery 11.5 i z menu wybrać opcję odzyskiwania.
Wybrać obraz do przywrócenia.
Moduł Acronis Universal Restore rozpocznie proces przywracania, wykryje sprzęt i zainstaluje odpowiednie sterowniki dla warstwy abstrakcji sprzętowej (HAL).
W wyniku tych czynności na nowej platformie sprzętowej powstanie idealnie funkcjonujący system.

 

Deduplikacja

Opcjonalny moduł Acronis Backup & Recovery® 11.5 Deduplication zawiera przystępne cenowo programowe funkcje deduplikacji na poziomie plików i bloków, przeznaczone dla stacji roboczych i serwerów. Dzięki temu umożliwia przedsiębiorstwom różnej wielkości maksymalne wykorzystanie infrastruktury pamięci masowej, a przez to ograniczenie kosztów i zwiększenie pojemności.

Opcjonalny moduł firmy Acronis do deduplikacji pozwala zmniejszyć ilość miejsca wymaganego na magazynowanie danych o 90% lub więcej, ponieważ eliminuje repliki identycznych plików lub bloków w lokalizacji źródłowej lub docelowej. Jeśli w węźle magazynowania istnieją już określone dane, tworzony jest tylko link wiążący je z klientem kopii zapasowej.

Moduł Acronis Backup & Recovery 11.5 Deduplication współpracuje z każdym produktem Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Platform.

Oszczędność zasobów i niższe koszty

Moduł Acronis Backup & Recovery 11.5 Deduplication umożliwia przedsiębiorstwom różnej wielkości optymalne wykorzystanie pamięci masowej podczas tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Narzędzie to pozwala administratorom IT obniżyć koszty na cztery sposoby:

Cena zależna od liczby komputerów, a nie od pojemności pamięci masowej czy liczby procesorów, zmniejszenie ilości miejsca na dysku potrzebnego do przechowywania kopii zapasowych, wzrost liczby kopii zapasowych możliwych do zapisania w istniejących magazynach danych, zwolnienie pasma sieciowego przeznaczonego na transmisję danych i poprawa szybkości transferu


Główne korzyści

 • Niższe ogólne koszty pamięci masowej - eliminując nadmiarowe kopie zapasowe, można przechowywać mniej danych oraz zaoszczędzić miejsce w pamięci masowej i zmniejszyć koszty operacyjne
 • Bardziej „ekologiczna" działalność IT - deduplikacja danych jest korzystniejsza dla środowiska, ponieważ zmniejsza zużycie energii elektrycznej i ilość sprzętu wymaganego do tworzenia kopii zapasowych w środowisku IT.
 • Szybsze odzyskiwanie - ścisła integracja z produktami Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Platform skraca czas odzyskiwania do minut.
 • Łatwiejsze przestrzeganie przepisów prawa - wymogi prawne mogą prowadzić do powstania ogromnej ilości danych, a deduplikacja zmniejsza koszt ich obsługi.
 • Szybki zwrot inwestycji - zakup modułu Acronis Backup & Recovery 11.5 Deduplication zwraca się szybko.

Pełna integracja z produktami Acronis Backup & Recovery® 11.5 Advanced Platform

Integracja funkcji deduplikacji z ochroną serwerów i stacji roboczych powoduje, że w przypadku awarii komputera odzyskanie dostępu do danych nie wymaga czasochłonnego odtwarzania systemu przez administratora IT. Funkcje integracji umożliwiają odzyskanie systemu w ciągu kilku–kilkunastu minut, a nie godzin lub dni. Warto podkreślić to dla porównania z narzędziami do deduplikacji oferowanymi przez innych producentów, które są niezgodne z ich własnymi programami do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych: w takiej sytuacji awaria systemu może spowodować wielogodzinny, a nawet wielodniowy brak dostępu do plików objętych deduplikacją.

 • Kopie zapasowe różnych typów

Deduplikację można stosować do pełnych, przyrostowych i różnicowych kopii zapasowych.

 • Rozsądny koszt

Niektóre firmy wyceniają programy do deduplikacji na podstawie ilości danych objętych tą procedurą, co powoduje trudności w oszacowaniu całkowitego kosztu posiadania. W przypadku modułu A Acronis Backup & Recovery 11.5 Deduplication cena zależy od liczby chronionych komputerów, dzięki czemu z funkcji deduplikacji mogą korzystać zarówno duże, jak i małe firmy.

 • Korzystanie z ogólnodostępnych urządzeń pamięci masowej

Ponieważ narzędzie firmy Acronis jest rozwiązaniem w całości programowym, nie wymaga stosowania kosztownych zastrzeżonych urządzeń.

 • Łatwa obsługa

Firma Acronis zaprojektowała swoje funkcje deduplikacji z myślą o prostej obsłudze. Dzięki nawigacji z zastosowaniem stron użytkownik nie ma problemów z opanowaniem produktu.

 • Wysoki stopień bezpieczeństwa

Magazyny deduplikacyjne wymagają szczególnej ochrony, która uniemożliwi dostęp osób niepowołanych. W narzędziu firmy Acronis komponenty deduplikacji są przechowywane osobno i chronione specjalnymi metodami, które uniemożliwiają bezpośrednie usunięcie wieloinstancyjnych danych. Ponadto deduplikowane dane można szyfrować, a dostęp do skarbca umożliwić tylko osobom znającym hasło.

 • Deduplikacja lokalizacji źródłowej lub docelowej

Deduplikacja może być wykonywana — zgodnie z decyzją użytkownika — na komputerze źródłowym lub docelowym.

Produkty podobne:

Copyright © by Miecznet 2001 - 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone  | Polityka Cookies