Barracuda Link Balancer

 

 

Barracuda Link Balancer dynamicznie równoważy ruch między łączami różnych ISP gwarantując dostępność i płynne działanie Internetu nawet podczas awarii niektórych łącz. Inteligentnie dystrybuując przychodzący i wychodzący ruch rozwiązanie pozwala użytkownikom korzystać z sieci kiedy tylko jej potrzebują. Priorytetyzowanie aplikacji i granularne polityki QoS zapewniają pierwszeństwo ruchu kluczowych aplikacji, które pozostają dostępne nawet w przypadku awarii łącza.

Barracuda Link Balancer można łatwo i transparentnie wdrożyć w istniejącą sieć bez zmian jej w konfiguracji czy topologii. Bezpieczne i przystępne cenowo rozwiązanie usprawnia zarządzanie przepustowością zapewniając niezachwiany dostęp do Internetu nawet w przypadku awarii.

 

diagram_bwb_en

 

Szybszy powrót do pracy

Nieplanowane przestoje Internetu będą się powtarzać tak długo, jak długo występować będą naturalne katastrofy, awarie prądu, kabli, routerów i inne zagrożenia bezpieczeństwa sieci. Barracuda Link Balancer błyskawicznie wykrywa awarię łącza i transparentnie przekierowuje połączenia z niesprawnego łącza na działające. Hostowane aplikacje takie jak CRM, śledzenie zamówień, backup oraz usługi od dostawców chmury będą dostępne mimo awarii ISP zwiększając produktywność organizacji.

Ochrona biznesu i marki

Dzięki wbudowanemu wewnętrznemu link balancingowi Barracuda Link Balancer gwarantuje dostępność internetowych usług. Pracownicy zdalni korzystają z nieprzerwanego dostępu do poczty i VPN, a kluczowe dla biznesu aplikacje, VOIP i inne usługi są zawsze dostępne. Polityki QoS zapewniają pierwszeństwo ruchu dla krytycznych aplikacji i zapobiegają zatorom.

Zwiększenie przepustowości firmowej sieci

Dzięki Barracuda Link Balancer możliwe jest połączenie szybkich łączy T1 i MPLS z tańszymi liniami DSL i zwiększenie przepustowości firmowej sieci niskim kosztem. Rozwiązanie nie wymaga agregacji interfejsów ani Border Gateway Protocol (BGP). Bez opłat per-port i per-użytkownik Barracuda Link Balancer to efektywne kosztowo rozwiązanie, które często zwraca się już w pierwszych latach działania.

Błyskawiczne wdrożenie

Transparentne wdrożenie zapewnia płynne podjęcie zadań link load balancingu bez wpływu na zastaną infrastrukturę tj. reguły zapory czy bramki i bez konieczności wprowadzania zmian w ich konfiguracji.

 BWB_architecture1

 

FUNKCJE:

Link Load Balancing

Barracuda Link Balancer inteligentnie rozprowadza ruch pomiędzy różne łącza jak np. szybkie MPLS, T1 i T3 oraz tańsze DSL-y. Dzięki temu skaluje przepustowość kierując firmowy ruch łączami, które można zdefiniować zgodnie z polityką firmy, opłacalnością danego łącza oraz jego przepustowością. Rozwiązanie wyposażone w algorytmy link load balancingu nieustannie pracuje nad optymalizacją ruchu w bieżącej infrastrukturze.

Failover i Fallback ruchu na zapasowe łącza

Dostępność i wydajność łącz jest nieustannie sprawdzana z wykorzystaniem licznych metryk i protokołów takich jak np. DNS, Ping czy HTTP. W sytuacji awarii łącza lub jego przeciążenia, Barracuda Link Balancer automatycznie kieruje ruch między łącza dostępne. Po przywróceniu działania uszkodzonego łącza, ruch automatycznie na nie wraca. W przypadku awarii łącz internetowych, Barracuda Link Balancer utrzymuje priorytety ruchu dla aplikacji biznesowych I połączeń VPN.

Wewnętrzny Link Balancing z wykorzystaniem DNS

Wewnętrzny link balancing rozprowadza ruch przychodzący z usług sieciowych między łącza różnych ISP używając wbudowanego autorytatywnego serwera DNS. Kojarząc adresy IP sprawnych łącz z odpowiednimi domenami równoważy zapytania DNS między dostępne zasoby. Niesprawne łącza są usuwane z tabeli DNS i wracają do niej dopiero w momencie przywrócenia pełnej sprawności.

Transparentne wdrożenie i działanie

W preferowanym trybie transparentnego wdrożenia Barracuda Link Balancer włącza się do sieci automatycznie podejmując zadanie transparentnego równoważenia ruchu bez konieczności wprowadzania zmian w regułach zapory, routerach, łączach VPN czy hostach.

Site-to-Site IPsec VPN

Dla bezpiecznych połączeń site-to-site Barracuda Link Balancer ma wbudowaną bramkę IPsec VPN. Na wypadek uszkodzenia łącz internetowych ruch jest kierowany do dostępnych łącz gwarantując działanie kluczowych dla firmy usług pracujących w sieci WAN.

Pierwszeństwo aplikacji i Quality of Service (QoS)

Barracuda Link Balancer pozwala tworzyć polityki automatycznie priorytetyzujące ruch z aplikacji sieciowych. Administrator może przykładowo nadać pierwszeństwo przeglądaniu sieci i obsłudze poczty obniżając priorytet ruchu dla aplikacji peer-to-peer i streamingu mediów. Rozwiązanie pozwala tworzyć polityki w oparciu o wykorzystywane adresy IP i numery portów oraz sygnatury aplikacji, takie jak VOIP, P2P itp.

Serwer DHCP

Rozwiązanie Barracuda Link Balancer wyposażone jest w serwer DHCP przyznający dynamiczne IP klientom LAN. Dodatkiem do tradycyjnych opcji DHCP jest wgląd w aktywne dzierżawy adresów IP w czasie rzeczywistym. Za pomocą serwera DHCP można tworzyć i konfigurować wiele podsieci LAN.

Wysoka dostępność

Dwa egzemplarze rozwiązania Barracuda Link Balancer można klastrować*. Konfiguracja jest na bieżąco synchronizowana między obiema jednostkami, więc gdy jedna z nich ulegnie awarii druga automatycznie podejmie przerwaną pracę wedle ustawień zastępowanego egzemplarza. Klastrowanie bazuje na protokole VRRP Virtual Router Redundancy Protocol.
*HA and Ethernet bypass dostępne są wyłącznie w modealch 330 i 430.

Podstawowe funkcje zapory

W trybie włączonej zapory Barracuda Link Balancer oferuje funkcje NAT 1:1, listy dostępowe IP i forwardowanie portów. Jeżeli szukasz funkcjonalności zapory typu next-generation firewall sprawdź Barracuda Firewall oraz Barracuda NG Firewall.

Logi i raporty

Logi i raporty oferują szybki wgląd w aktywność poszczególnych łącz. Barracuda Link Balancer dostarcza informacji o zużyciu łącza, ruchu VPN, aktywności zapory.

Zarządzanie i konfiguracja:

Konfiguracja urządzenia

Konfiguracja urządzenia Barracuda Link Balancer wykonywana jest za pomocą prostego interfejsu użytkownika dostępnego z poziomu przeglądarki www. Wymagana jest jedynie przeglądarka posiadająca dostęp sieciowy do interfejsu LAN w Barracuda Link Balancer. Nie wymagana jest instalacja, ani konfiguracja żadnego dodatkowego oprogramowania.
Ekrany konfiguracyjne oparte na przeglądarce www są kompleksowe i pozwalają na pełną konfigurację każdej funkcji, a także umożliwiają łatwe aktualizacje systemu bezpieczeństwa i firmware’u. Ekrany te zapewniają również dostęp do statystyk ruchu sieciowego oraz informacji o dostępności i stopniu użycia funkcji.
Wstępna konfiguracja jest prosta: najzwyczajniej podepnij dostępne łącza internetowe do portów WAN znajdujących się w urządzeniu, zdefiniuj prędkość każdego z połączeń, a następnie skonfiguruj DHCP lub statyczne IP w adresach IP sieci WAN. Barracuda Link Balancer automatycznie wysyła zapytania klienta do łącza, z uwzględnieniem najbardziej dostępnego transferu internetowego i przesyła zapytania do łączy, które są dostępne oraz w pełni sprawne w danej sieci.
Zarządzanie przepustowością i Quality of Service jest łatwe do zrozumienia: po prostu przypisz wysoki, średni lub niski priorytet do wybranych aplikacji.

Standardowa instalacja jako sieciowy firewall

Standardowa instalacja umieszcza urządzenia Barracuda Link Balancer, jako domyślną bramę do sieci klienta. Montując urządzenie pomiędzy Internetem i switchem, administratorzy mogą używać rozwiązania Barracuda Link Balancer by aplikować tradycyjne reguły firewalla sieciowego, włączając w to usługi DHCP i DNS dla lokalnych klientów.

Opcjonalna instalacja z istniejącym firewallem sieciowym

Opcjonalna konfiguracja instalacji umieszcza urządzenie Barracuda Link Balancer na obrzeżach, pomiędzy internetem i firewallem sieciowym w celu translacji lokalnych adresów sieciowych. Połączenie internetowe zostaje wpięte do jednego z licznych portów WAN znajdujących się w urządzeniu Barracuda Link Balancer, natomiast firewall zostaje podłączony do portu LAN rozwiązania Barracuda Link Balancer.

Instalacja dla High Availability

Para urządzeń Barracuda Link Balancers może zostać skonfigurowana w celu osiągnięcia wysokiej dostępności w klaster typu active-passive. Wysoką dostępność można łatwo skonfigurować poprzez interfejs www dostępny w Barracuda Link Balancer.
Administratorzy po prostu wskazują drugorzędne urządzenie Barracuda Link Balancer wobec urządzenia podstawowego. Dalsza konfiguracja adresu IP i innych ustawień przebiega automatycznie i również automatycznie jest synchronizowana.
Instalacja umożliwiająca wysoką dostępność oparta jest na protokole Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) z urządzeniami spiętymi w klaster, które dzielą wirtualny adres IP. Pasywne urządzenie przejmie i obsłuży cały ruch sieciowy, w razie awarii aktywnego urządzenia.
Przykłady zamieszczone poniżej pokazują parę urządzeń Barracuda Link Balancer skonfigurowanych jako klaster active-passive, znajdujący się przed istniejącym firewallem sieciowym lub z uruchomionym zintegrowanym firewallem.
Zapoznaj się z instrukcją administracji urządzeniem Barracuda Link Balancer w celu wykorzystania innych opcji instalacji.

Produkty podobne:

Copyright © by Miecznet 2001 - 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone  | Polityka Cookies