FortiManager

Forti Manager

 

FortiManager to rodzina rozwiązań dostarczających narzędzia potrzebne do efektywnego zarządzania dowolnie rozbudowaną infrastrukturą złożoną z produktów Fortinet

Umożliwia centralne zarządzanie równie dobrze kilkoma jak i setkami urządzeń oraz tysiącami agentów końcówkowych. Urządzenia zapewniają centralne zarządzanie i dystrybucję polityk, konfiguracji, aktualizacji i oprogramowania dla rozwiązań FortiGate, FortiWiFi, FortiAnalyzer oraz FortiMail. Ponadto oferują pełny monitoring zdarzeń w sieci.

 

Centralne zarządzanie

FortiManager umożliwia obniżenie TCO dla implementowanych rozwiązań Fortinet minimalizując zarówno koszty wdrożenia jak i późniejsze wydatki związane z utrzymaniem systemu.

Rozwiązanie oferuje kontrolę dostępu administracyjnego oraz podział czynności na podstawie ról i uprawnień poszczególnych administratorów do określonych części infrastruktury sieciowej lub funkcji pełnionych przez dane osoby.

Poprzez lokalne utrzymywanie baz aktualizacji, FortiManager minimalizuje czas obsługi żądania modułu Web filtering rating w celu określenia kategorii otwieranej strony jak również skraca czas pobierania aktualizacji modułów antywirus oraz IPS.

System FortiManager to zintegrowane narzędzie zarządzające i monitorujące, które umożliwia dostawcom usług sieciowych i przedsiębiorstwom zarządzanie nawet do 5000 systemów FortiGate Antivirus Firewall.

FortiManager ustanawia centralny punkt monitoringu i utrzymania zasad bezpieczeństwa dla różnych rozproszonych instalacji FortiGate.

Urządzenia FortiManager Server i aplikacja FortiManager Console umożliwiają dostęp dla kilku administratorów systemu oraz zapewniają wsparcie setkom jednostek FortiGate.

 Dzięki najnowszym udoskonaleniom przedsiębiorstwa otrzymują wszechstronne narzędzia do zarządzania zabezpieczeniami, które można dostosować do dynamicznie zmieniających się wymagań biznesowych, postępu technologicznego i coraz bardziej zaawansowanych zagrożeń.

 

Zalety FortiManager

  • Możliwość obsługi do 4000 urządzeń lub instancji wirtualnych (VDOM) oraz 100 tys. agentów FortiClient dla zapewnienia efektywnego zarządzania i kontroli dużych środowisk.
  • Zmniejsza wydatki związane z wdrożeniem oraz utrzymaniem infrastruktury bezpieczeństwa.
  • Szybsze rozlokowanie i konfiguracja nowych urządzeń i agentów oraz wdrożenie polityk bezpieczeństwa
  • Szczegółowe śledzenie zmian konfiguracji poprawia przejrzystość i stanowi źródło informacji podczas audytu
  • Łatwe zarządzanie rozbudowanymi środowiskami VPN typu siatkowego i gwiazdowego
  • Rola lokalnego punktu dystrybucyjnego umożliwia lepszą kontrolę aktualizacjami zarządzanych zasobów
  • Łatwa integracja z urządzeniami FortiAnalyzer pozwala na uzyskanie funkcjonalności centralnego gromadzenia informacji o zdarzeniach, analizowania ich oraz generowania raportów na podstawie zebranych danych.

W najnowszej edycji FortiAnalyzer dostępne są następujące funkcje

• Macierze logów umożliwiające logiczne grupowanie urządzeń w celu przeglądania zagregowanych logów i tworzenia raportów;
• Nowe raporty w zakresie reputacji klientów, filtrowanie sieci WWW, użytkowników sieci VPN IPSec oraz SSL i zgodności ze standardem PCI;
• Opcje importu i eksportu raportów, które umożliwiają przenoszenie wykresów i raportów między różnymi domenami administracyjnymi (ADOM) oraz urządzeniami;
• Rozszerzony graficzny interfejs użytkownika (GUI), umożliwiający przeglądanie dzienników i definiowanie warunków dla alertów oraz zawierający narzędzie do testowania zbiorów danych, ułatwiający eksperymentowanie z kwerendami.
FortiManager
• Karta Zarządzanie FortiGuard (FortiGuard Management Tab) pozwala użytkownikom zarządzać aktualizacjami sygnatur zabezpieczeń i oprogramowania za pośrednictwem laboratoriów FortiGuard Labs;
• Rewizje domen administracyjnych (ADOM) pozwalają użytkownikom tworzyć, wyświetlać, przywracać i porównywać wszelkie zmiany w pakietach zasad ADOM;
• Funkcja wyszukiwania obiektów pomaga określić przypadki wykorzystania konkretnych obiektów zapory i zasad bezpieczeństwa;
• Zwiększone limity na licencje urządzeń wirtualnych FortiManager oznaczają, że użytkownicy dysponują większym dziennym limitem pamięci masowej i licencji na urządzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów;
• Szybka instalacja zapewnia szybką aktualizację wielu urządzeń.

Produkty podobne:

Copyright © by Miecznet 2001 - 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone  | Polityka Cookies