Acronis Backup Advanced for Windows Server

Acronis Backup & Recovery for Windows Server

 

Zaawansowane i rozbudowane oprogramowanie zapewniające wszechstronne bezpieczeństwo danych w  firmie

Acronis Backup & Recovery Advanced Platform to jednolite rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych danych, aplikacji i baz danych, odtwarzania po awarii i migracji dla serwerów Windows.

 

Najlepsze rozwiązanie dla serwerów Windows

Agent for Windows to najlepszy składnik do tworzenia kopii zapasowych dysków oraz plików dla serwerów Windows. Płynnie integruje się on z innymi komponentami platformy przeznaczonymi do scentralizowanego zarządzania i raportowania, katalogowania z wyszukiwaniem oraz obsługą dysków, taśm i magazynu online.

Szybkie i proste tworzenie kopii zapasowych; tworzenie kopii zapasowych lub migawek całego serwera z obsługą przywracania od podstaw.

Kopie zapasowe plików; tworzenie kopii zapasowych i przywracanie plików oraz folderów, łącznie z plikami na zasobach sieciowych.

Przywracanie od podstaw; kopię zapasową można przywrócić od podstaw w kilka minut.

Granularne przywracanie plików; wyszukiwanie i przywracanie indywidualnych plików z kopii zapasowej.

Wykluczanie nieużywanych bloków i plików; obsługa wszystkich głównych systemów plików, MBR,GPT, BIOS oraz UEFI

 

Universal Restore

Odzyskiwanie — po wystąpieniu nieprzewidzianego zdarzenia uszkodzony system można w ciągu kilku minut odzyskać na nowym sprzęcie lub na serwerze wirtualnym.
Migracja — pełen zakres opcji migracji między środowiskami fizycznymi i wirtualnymi na potrzeby odzyskiwania systemu, testowania i do innych celów.
Naprawa rozruchu – ładowanie nowych sterowników dla sprzętu i warstwy HAL pozwalające uruchomić system
Klonowanie i wdrażanie — systemy operacyjne można klonować i wdrażać z zachowaniem pełnej niezależności sprzętowej.

Co zrobić, gdy elementy sprzętowe komputera ulegną awarii lub zajdzie potrzeba ich wymiany? Jak po poważnej awarii przenieść cenne aplikacje i dane do nowego systemu lub na inny sprzęt? Jak szybko przywrócić system po zmianie sprzętu?

Odpowiedzią firmy Acronis na te typowe problemy jest Acronis Universal Restore, czyli w pełni zintegrowany moduł, który przywraca serwery lub stacje robocze na inny sprzęt lub na maszyny wirtualne, udostępniając bardzo elastyczne opcje odzyskiwania danych po awarii i mechanizmy migracji.

Moduł Acronis Universal Restore sprawia, że firma jest przygotowana nawet na najbardziej nieprzewidywalne wydarzenia, a jednocześnie nie musi kupować ani utrzymywać identycznych komputerów zapasowych.

Cały proces zaczyna się w chwili, gdy za pomocą programu Acronis Backup & Recovery tworzony jest specjalny obraz, w którym dane nie są już powiązane z wyposażeniem sprzętowym pierwotnego komputera. Moduł Acronis Universal Restore wczytuje do obrazu sterowniki nowego sprzętu, tak aby obraz pochodzący z wcześniejszej platformy sprzętowej umożliwił bezproblemowe przywrócenie komputera na nowej platformie: wraz z systemem operacyjnym, aplikacjami, danymi i wszystkimi poprzednimi ustawieniami. Procedurę odzyskiwania można wykonać w ciągu kilku minut w istniejącym systemie, w nowym systemie z innym sprzętem lub na serwerze wirtualnym.

W tym celu należy:
Uruchomić nowy system za pomocą utworzonego nośnika startowego programu Acronis Backup & Recovery 11.5 i z menu wybrać opcję odzyskiwania.
Wybrać obraz do przywrócenia.
Moduł Acronis Universal Restore rozpocznie proces przywracania, wykryje sprzęt i zainstaluje odpowiednie sterowniki dla warstwy abstrakcji sprzętowej (HAL).
W wyniku tych czynności na nowej platformie sprzętowej powstanie idealnie funkcjonujący system.

 

Deduplikacja

Opcjonalny moduł Acronis Backup & Recovery® 11.5 Deduplication zawiera przystępne cenowo programowe funkcje deduplikacji na poziomie plików i bloków, przeznaczone dla stacji roboczych i serwerów. Dzięki temu umożliwia przedsiębiorstwom różnej wielkości maksymalne wykorzystanie infrastruktury pamięci masowej, a przez to ograniczenie kosztów i zwiększenie pojemności.

Opcjonalny moduł firmy Acronis do deduplikacji pozwala zmniejszyć ilość miejsca wymaganego na magazynowanie danych o 90% lub więcej, ponieważ eliminuje repliki identycznych plików lub bloków w lokalizacji źródłowej lub docelowej. Jeśli w węźle magazynowania istnieją już określone dane, tworzony jest tylko link wiążący je z klientem kopii zapasowej.

Moduł Acronis Backup & Recovery 11.5 Deduplication współpracuje z każdym produktem Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Platform.

Oszczędność zasobów i niższe koszty

Moduł Acronis Backup & Recovery 11.5 Deduplication umożliwia przedsiębiorstwom różnej wielkości optymalne wykorzystanie pamięci masowej podczas tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Narzędzie to pozwala administratorom IT obniżyć koszty na cztery sposoby:

Cena zależna od liczby komputerów, a nie od pojemności pamięci masowej czy liczby procesorów
Zmniejszenie ilości miejsca na dysku potrzebnego do przechowywania kopii zapasowych
Wzrost liczby kopii zapasowych możliwych do zapisania w istniejących magazynach danych
Zwolnienie pasma sieciowego przeznaczonego na transmisję danych i poprawa szybkości transferu


Główne korzyści:

Niższe ogólne koszty pamięci masowej
Eliminując nadmiarowe kopie zapasowe, można przechowywać mniej danych oraz zaoszczędzić miejsce w pamięci masowej i zmniejszyć koszty operacyjne
Bardziej „ekologiczna" działalność IT
Deduplikacja danych jest korzystniejsza dla środowiska, ponieważ zmniejsza zużycie energii elektrycznej i ilość sprzętu wymaganego do tworzenia kopii zapasowych w środowisku IT.
Szybsze odzyskiwanie
Ścisła integracja z produktami Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Platform skraca czas odzyskiwania do minut.
Łatwiejsze przestrzeganie przepisów prawa
Wymogi prawne mogą prowadzić do powstania ogromnej ilości danych, a deduplikacja zmniejsza koszt ich obsługi.
Szybki zwrot inwestycji
Zakup modułu Acronis Backup & Recovery 11.5 Deduplication zwraca się szybko.


Główne cechy i funkcje

Pełna integracja z produktami Acronis Backup & Recovery® 11.5 Advanced Platform - integracja funkcji deduplikacji z ochroną serwerów i stacji roboczych powoduje, że w przypadku awarii komputera odzyskanie dostępu do danych nie wymaga czasochłonnego odtwarzania systemu przez administratora IT. Funkcje integracji umożliwiają odzyskanie systemu w ciągu kilku–kilkunastu minut, a nie godzin lub dni. Warto podkreślić to dla porównania z narzędziami do deduplikacji oferowanymi przez innych producentów, które są niezgodne z ich własnymi programami do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych: w takiej sytuacji awaria systemu może spowodować wielogodzinny, a nawet wielodniowy brak dostępu do plików objętych deduplikacją.

Kopie zapasowe różnych typów - deduplikację można stosować do pełnych, przyrostowych i różnicowych kopii zapasowych.

Rozsądny koszt - niektóre firmy wyceniają programy do deduplikacji na podstawie ilości danych objętych tą procedurą, co powoduje trudności w oszacowaniu całkowitego kosztu posiadania. W przypadku modułu A Acronis Backup & Recovery 11.5 Deduplication cena zależy od liczby chronionych komputerów, dzięki czemu z funkcji deduplikacji mogą korzystać zarówno duże, jak i małe firmy.

Korzystanie z ogólnodostępnych urządzeń pamięci masowej - ponieważ narzędzie firmy Acronis jest rozwiązaniem w całości programowym, nie wymaga stosowania kosztownych zastrzeżonych urządzeń.

Łatwa obsługa - firma Acronis zaprojektowała swoje funkcje deduplikacji z myślą o prostej obsłudze. Dzięki nawigacji z zastosowaniem stron użytkownik nie ma problemów z opanowaniem produktu.

Wysoki stopień bezpieczeństwa - magazyny deduplikacyjne wymagają szczególnej ochrony, która uniemożliwi dostęp osób niepowołanych. W narzędziu firmy Acronis komponenty deduplikacji są przechowywane osobno i chronione specjalnymi metodami, które uniemożliwiają bezpośrednie usunięcie wieloinstancyjnych danych. Ponadto deduplikowane dane można szyfrować, a dostęp do skarbca umożliwić tylko osobom znającym hasło.
Deduplikacja lokalizacji źródłowej lub docelowej - deduplikacja może być wykonywana — zgodnie z decyzją użytkownika — na komputerze źródłowym lub docelowym.

Produkty podobne:

Copyright © by Miecznet 2001 - 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone  | Polityka Cookies