Barracuda Load Balancer ADC

 

 

Barracuda Load Balancer ADC to idealne rozwiązanie dla organizacji szukających bezpiecznego, wydajnego i przystępnego load balancingu swoich aplikacji. Szeroki wybór modeli sprzętowych i wirtualnych Barracuda Load Balancer ADC umożliwia budowę bezpiecznej i skalowalnej infrastruktury aplikacyjnej zarówno w fizycznej lokalizacji jak i chmurze.

diagram_bbf_en

Wysoka skalowalność

Rozładowując obciążające serwer transakcje SSL Barracuda Load Balancer ADC uwalnia zasoby na potrzeby aplikacji. Dodatkowo optymalizacja takich funkcji jak cache’owanie, kompresja i pooling sesji TCP umożliwiają lepsze działanie aplikacji zapewniając ich skalowalność.

Certyfikacja Microsoftu

Barracuda Load Balancer ADC to rozwiązanie pierwszego wyboru dla firm szukających load balancingu i ochrony aplikacji Microsoftu. Certyfikowana konfiguracja i instrukcje wdrożenia umożliwiają firmom szybkie i łatwe skalowanie aplikacji Microsoftu z pełną ochroną przed zagrożeniami i niepożądanym dostępem.

Gwarancja dostępności i wydajności

Wykonując testy wydajnościowe, Barracuda Load Balancer ADC rozprowadza ruch optymalnie używając zasobów serwerowych i gwarantując wysoką dostępność aplikacji. Globalny load balancing umożliwia równoważenie ruchu między lokalizacjami zwiększając dostępność aplikacji, skracając czas odpowiedzi klienta i minimalizuje czas potrzebny na usunięcie awarii praktycznie do zera.

Bezpieczne aplikacje

Mechanizmy autentykacji gwarantują, że dostęp do krytycznych aplikacji mają tylko zweryfikowani użytkownicy. Barracuda Load Balancer ADC chroni aplikacje przed utratą danych, DDoS i wszystkimi znanymi atakami warstwy siódmej, zachowując najwyższy poziom bezpieczeństwa, dzięki automatycznym aktualizacjom.

 

BBF_architecture1

 

FUNKCJE:

Link Load Balancing

Load Balancer ADC można wdrożyć jako rozwiązanie sprzętowe lub maszynę wirtualną, równoważącą obciążenie serwerów sprzętowych i wirtualnych obsługujących dowolną liczbę protokołów warstwy czwartej (L4) i warstwy (L7), w tym HTTP/S, SMTP, IMAP, FTP/S, DNS, XML, TCP i UDP i inne popularne protokoły. Rozwiązanie realizuje load balancing sieci opartych na IPv6 i IPv4, a także środowiskach mieszanych wymagających translacji adresów między tymi protokołami.

Inteligentne monitory aplikacyjne

Dzięki funkcji inteligentnego monitoringu Barracuda Load Balancer ADC równoważy ruch zachowując wysoką dostępność aplikacji. Rozwiązanie monitoruje stan macierzystego serwera aplikacji określając równocześnie, które spośród dostępnych serwerów mogą ewentualnie przejąć ruch. W przypadku wykrycia problemu Barracuda Load Balancer ADC automatycznie usuwa wyłączone serwery z puli dostępnych zasobów i kieruje ruch do serwerów sprawnych. Ma też zdolność grupowania serwerów w grupy aplikacyjne, w ramach których awaria jednego serwera z automatu kieruje ruch do serwera sprawnego.

Globalny load balancing

Rozwiązaniami Barracuda Load Balancer ADC można równoważyć ruch między lokalizacjami firmy w różnych regionach świata za pomocą takich metod jak globalny load balancing lub wybierając jako odbiorcę ruchu najbliższą lokalizację.

SSL Offloading

Transakcje SSL potrzebują dużej ilości zasobów znacząco spowolniając działanie aplikacji. Rozładowując ruch SSL rozwiązanie Barracuda Load Balancer ADC zwalnia zasoby serwerów niezbędne do płynnej pracy aplikacji. Rozwiązanie wspiera ssloffloading standardowych transakcji SSL 1024-bit oraz bezpieczniejszy, ale bardziej obciążający SSL 2048-bit.

Autoryzacja

Barracuda Load Balancer ADC w pełni integruje się z Active Directory i każdą usługą autoryzacyjną kompatybilną z RADIUS i LDAP. Dzięki rozbudowanym mechanizmom kontroli administratorzy mogą swobodnie weryfikować dostęp użytkowników oraz ich grup do kluczowych aplikacji i chronić strefę DMZ przed niepowołanym dostępem.

HTTP Caching

Barracuda Load Balancer ADC udoskonala doświadczenia użytkownika skracając czas odpowiedzi serwera. Przechowywanie w cache’u webowej treści oszczędza łącze i redukuje obciążenie serwera.

Kompresja danych

Aby zmaksymalizować ruch wychodzący Barracuda Load Balancer ADC może automatycznie kompresować dane minimalizując ruch między serwerami aplikacji i użytkownikami. Funkcja jest dostępna z większością nowoczesnych przeglądarek i nie wymaga dodatkowego oprogramowania po stronie serwera czy klienta.

Routing treści

Dzięki pełnej kontroli ruchu Barracuda Load Balancer ADC może przekierowywać żądania dostępu do określonych serwerów bazując na lokalizacji , urządzeniu wysyłającym żądanie i szeregu innych parametrów. Za pomocą tego rozwiązania firma może dostosować odpowiedzi swoich aplikacji dla wybranych grup użytkowników. Inna treść będzie dostępna dla użytkowników mobilnych, a inna dla użytkowników desktopowych.

Ochrony przed atakami i DDoS

Barracuda Load Balancer ADC oferuje nagradzany system bezpieczeństwa pomagający firmom chronić kluczowe aplikacje przed atakami z listy Top 10 OWASP jak np. SQL Injection, Cross-site Scripting (XSS) I Cross-site Request Forgery (CSRF). Dodatkowo rozwiązanie może kontrolować liczbę napływających żądań dostępu chroniąc aplikację przed atakami Denial of Service (DoS) i Distributed Denial of Service (DDoS). Administrator ma możliwość inteligentnego oznaczania, hamowania, a także ucinania ruchu w oparciu o IP lub klienta.

Ochrona przed utratą danych

Barracuda Load Balancer ADC oferuje inspekcję wychodzących treści w ramach ochrony przed utratą danych (Data Loss Prevention) maskując lub blokując wyświetlanie wrażliwych danych np. numerów kart kredytowych i innych wzorów danych.

Automatyczne aktualizacje bezpieczeństwa

Funkcje ochronne Barracuda Load Balancer ADC nieustannie rozwija światowa sieć ponad 150 000 sensorów, gromadzących informacje o nowych zagrożeniach dla centrum bezpieczeństwa Barracuda Labs. Zebrane dane umożliwiają tworzenie nowych definicji bezpieczeństwa i automatyczne aktualizacje jednostek Barracudy działających w firmach całego świata, a mechanizm błyskawicznego rozprowadzania aktualizacji gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa kluczowym aplikacjom.

Certyfikacja Microsoft

Barracuda to kompletne rozwiązanie bezpieczeństwa dla Microsoft Exchange & Lync. Barracuda Load Balancer ADC jest certyfikowane przez Microsoft jako preferowane rozwiązanie sprzętowego load balancingu od 2010 roku. Dodatkowo rozwiązanie zawiera wbudowane szablony dla Exchange, SharePoint, Lync i innych.

 

Zarządzanie i konfiguracja:

Administracja

Konfiguracja Barracuda Load Balancer ADC wykonywana jest za pośrednictwem prostego interfejsu www. Wszystko czego potrzebujesz, to przeglądarka www zainstalowana w systemie posiadającym dostęp sieciowy do urządzenia Barracuda Load Balancer ADC – nie ma potrzeby instalowania żadnego oprogramowania, ani obawy, że zgubimy nośniki z danymi instalacyjnymi.
Ekrany www są kompleksowe i pozwalają Ci wirtualnie skonfigurować każdy element systemu. Administratorzy mogą wybrać opcję “quick add”, która przyjmie domyślne ustawienia dla serwerów lub mogą edytować indywidualne realne serwery/usługi i ręcznie określać ustawienia optymalnej konfiguracji.
Barracuda Load Balancer ADC posiada wyspecjalizowane narzędzia do tworzenia raportów statystycznych, które pozwalają Ci przeglądać wydajność twojej sieci.
Funkcja “Health Status” w Barracuda Load Balancer ADC pozwala na szybki i łatwy dostęp do danych o zdrowiu i wydajności skonfigurowanych przez Ciebie serwerów i usług.

Implementacja

Barracuda Load Balancer ADC wspiera trzy różne tryby operacyjne. Dzięki temu osiąga największą elastyczność wśród wszystkich load balancerów na rynku. Route-path oferuje największą elastyczność, natomiast bridge-path pozwala na instalację bez wprowadzania zmian w istniejącej infrastrukturze IP. Direct Server Return pozwala osiągać przepustowość do 10GB, która jest idealnym rozwiązaniem dla sieci dostarczających treści.

Route-path

Route-path zapewnia największą elastyczność, umożliwiając równoważenie obciążenia serwerów, które znajdują się “poniżej” urządzenia Barracuda Load Balancer ADC. W tej konfiguracji, interfejsy WAN i LAN w Barracuda Load Balancer ADC muszą znajdować się w oddzielnych sieciach logicznych.

Bridge-path

Bridge-path to najprostszy, pod kątem instalacji, sposób konfiguracji. Użytkownicy mogą umieścić Barracuda Load Balancer ADC w jednej linii z istniejącą infrastrukturą IP i dodawać pożądane serwery bez potrzeby zmieniania adresów IP. Przy tym typie instalacji, interfejsy WAN i LAN muszą znajdować się w fizycznie oddzielnych sieciach, przy interfejsie LAN znajdującym się na tym samym logicznym switchu, co serwery poddawane równoważeniu obciążenia.

Direct Server Return

Direct Server Return (DSR) zapewnia optymalną konfigurację przepustowości. Jednocześnie pozwala, by istniejące serwery zachowywały swoje oryginalne adresy IP. Dzięki DSR zapytania przychodzą za pośrednictwem interfejsu WAN urządzenia Barracuda Load Balancer ADC i są przekazywane bezpośrednio do realnych serwerów poprzez port WAN, podczas gdy serwery odpowiadają na zapytanie bezpośrednio przez swoje interfejsy. Taka implementacja wymaga użycia adaptera Loopback na serwerach poddawanych równoważeniu obciążenia.

Produkty podobne:

Copyright © by Miecznet 2001 - 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone  | Polityka Cookies