ESET Mail Security for IBM Domino

Ochrona przed zagrożeniami i antyspam

Antywirus i antyspam
Zabezpiecza przed wszystkimi rodzajami zagrożeń, m.in.przed wirusami, rootkitami, robakami i oprogramowaniem szpiegującym.

Antyspam oraz antyphishing
Skutecznie blokuje wiadomości spamowe oraz phishingowe.

Blokada programów typu exploit
Eliminuje zagrożenia blokujące komputer i wyłudzające okup. Chroni przed atakami, wykorzystującymi luki w przeglądarkach internetowych, czytnikach PDF, czy oprogramowaniu Java.

Zasady przetwarzania wiadomości
Rozwiązanie oferuje szeroki wachlarz opcji, pozwalających ustalić zasady przetwarzania każdej wiadomości pocztowej, m.in. wykorzystując wyniki poprzedniego filtrowania wiadomości spamowych czy wyniki skanowania antywirusowego.

Skanowanie na żądanie
Administrator może wybrać bazy danych, dla których mają być przeskanowane skrzynki pocztowe.

Kontrola urządzeń
Blokuje wykorzystanie nieautoryzowanych nośników danych w chronionej sieci. Pozwala na tworzenie reguł dostępu do nośników danych w oparciu o grupy użytkowników.

Zabezpieczenie rozbudowanych sieci

Niezależne migawki
Aktualizacje baz sygnatur wirusów oraz modułów aplikacji ESET mogą być przechowywane poza domyślna lokalizacja. To sprawia, ze aktualizacje nie musza być pobierane ponownie, gdy maszyna jest przywracana do poprzedniego stanu.

Wsparcie dla klastrowania
Umożliwia skonfigurowanie rozwiązania tak, aby po zainstalowaniu w środowisku klastrowym automatycznie replikowało swoje ustawienia. W łatwy sposób pozwala przenosić konfiguracje pomiędzy wieloma instancjami ESET Mail Security oraz nimi zarządzać.

ESET Shared Local Cache
Przechowuje dane dotyczące skanowanych plików, dzięki czemu te same pliki, obecne na innych maszynach wirtualnych, nie muszą być ponownie skanowane.

Windows Management Instrumentation (WMI)
Monitoruje kluczowe funkcje ESET Mail Security za pośrednictwem WMI. Pozwala na przesyłanie logów do narzędzi SIEM (wspomagających zarzadzanie logami, ich monitoring i raportowanie).

Łatwość obsługi

Wykluczenia i wyjątki
Pozwala zdefiniować procesy, które mają być ignorowane przez program, ze szczególnym uwzględnieniem tych odpowiadających za backup lub migrację maszyn wirtualnych.

Niezauważalne aktualizacje
Aktualizacje program i baz sygnatur są pobierane w postaci niewielkich paczek. Dzięki temu program niemal nie wpływa na wydajność chronionej maszyny oraz minimalizuje obciążenie łącza internetowego.

Instalacja wybranych komponentów
Instaluje tylko te komponenty, których naprawdę potrzebujesz np. ochronę plików działającą w czasie rzeczywistym, ESET Log Collector, kontrolę urządzeń i wiele innych.

Zdalne zarządzanie
ESET Mail Security umożliwia pełne zarządzanie za pośrednictwem webowej konsoli ESET Remote Administrator, dostarczającej komplet informacji na temat stanu bezpieczeństwa chronionej maszyny i sieci.

ESET Log Collector
Gromadzi wszystkie ważne logi w jednym archiwum. Logi mogą być wysyłane na wskazany adres email lub zapisywane na dysku sieciowym.

ESET License Administrator
ESET License Administrator zapewnia jeszcze bardziej przejrzysty widok statusów posiadanych licencji i ich wykorzystania w czasie rzeczywistym. Pozwala administratorowi licencji na połączenie wielu licencji w ramach jednego konta i zarzadzanie nimi.

Produkty podobne:

Copyright © by Miecznet 2001 - 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone  | Polityka Cookies