Symantec Protection Suite Enterprise Edition

Symantec™ Protection Suite Enterprise Edition

 

Kompletny pakiet bezpieczeństwa dla urządzeń końcowych i serwerów poczty

Symantec™ Protection Suite Enterprise Edition - kompletny pakiet bezpieczeństwa, który zapewni pełne bezpieczeństwo urządzeń końcowych oraz serwerów poczty a także umożliwi tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych

 

 

Bezpieczeństwo urządzeń końcowych

Pakiet Symantec Protection Suite udostępnia nie tylko światowej klasy, niezwykle skuteczną ochronę przed wirusami i oprogramowaniem typu „spyware” opartą na sygnaturach. Zawiera również zaawansowane mechanizmy zapobiegania zagrożeniom, które zabezpieczają urządzenia końcowe — komputery przenośne, stacje robocze i urządzenia mobilne — przed celowymi i nieznanymi atakami. Udostępnia też kompleksowe technologie prewencyjne, które automatycznie analizują zachowania aplikacji i komunikację sieciową w celu wykrywania i blokowania podejrzanych działań. Ponadto zawiera funkcje kontroli administracyjnej umożliwiające firmom anulowanie określonych operacji realizowanych przez urządzenia i aplikacje, jeśli zostaną one uznane za zbyt ryzykowne. W nowym pakiecie znalazł się ponadto wbudowany, programowy mechanizm kontroli dostępu do sieci, dzięki któremu urządzenia końcowe zawsze zachowują zgodność z polityką ustaloną przez dział informatyczny przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, gdzie i w jaki sposób uzyskują dostęp do sieci. Taka wielopoziomowa ochrona znacznie ogranicza ryzyko, zapewniając bezpieczeństwo firmowych zasobów. Zabezpieczenia urządzeń końcowych dostępne w pakiecie Protection Suite obejmują od razu wszystkie wymienione mechanizmy, z możliwością uaktywniania poszczególnych składników
zależnie od potrzeb.

Symantec Enterprise schemat

 

Ochrona wiadomości

Ochrona przed spamem i zabezpieczanie wiadomości Pakiet Symantec Protection Suite zapewnia skuteczną, dokładną ochronę przed spamem i wirusami w przypadku przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail i wiadomości komunikatorów internetowych. Składniki pakietu Protection Suite przeznaczone do ochrony wiadomości można wdrażać zarówno na poziomie serwera pocztowego Microsoft® Exchange lub Lotus Domino®, jak i na poziomie bramki razem z zabezpieczeniami opartymi na urządzeniach fizycznych lub wirtualnych.
Zaawansowane filtrowanie treści i zapobieganie utracie danych pomaga przedsiębiorstwom kontrolować poufne informacje, zmniejszać ryzyko związane z utratą danych oraz zachowywać zgodność z przepisami i wymaganiami ładu korporacyjnego. Dostępna w pakiecie Protection Suite ochrona wiadomości jest łatwa w zarządzaniu i przechwytuje ponad 97% spamu przy mniej niż jednym
nieprawidłowym trafieniu na milion przypadków. Regularne aktualizacje automatyczne, lokalne (z
samodzielną nauką) i globalne analizy reputacji adresów IP oraz kompleksowe tworzenie raportów gwarantują, że pakiet Protection Suite efektywnie i niezauważalnie dla użytkowników reaguje na nowe zagrożenia związane ze spamem w celu minimalizacji czasu przestojów sieci i utrzymywania odpowiedniego poziomu produktywności pracowników.

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych

Pakiet Symantec Protection Suite rozszerza ochronę systemu, zapewniając odtwarzanie go po awarii z dysku. Dotyczy to stacji roboczych i komputerów przenośnych z systemem Microsoft® Windows. Dzięki temu firmy mogą odtwarzać system po awarii w czasie liczonym w minutach, a nie w godzinach czy dniach — i to nawet na innych platformach sprzętowych, w środowiskach wirtualnych lub w zdalnych, nienadzorowanych lokalizacjach.

 

Najważniejsze zalety

Wdrażanie sprawdzonych technologii — pewna ochrona dzięki oprogramowaniu czołowego producenta aplikacji do zabezpieczania urządzeń końcowych i ochrony wiadomości, zapobiegania utracie danych oraz odtwarzania systemu po awarii.

Kompleksowa ochrona — zabezpieczanie urządzeń końcowych, serwerów wymiany wiadomości i bram z zastosowaniem ponadstandardowych mechanizmów przeciwdziałających wirusom i programowaniu typu „spyware”.

Ochrona własności intelektualnej — zabezpieczanie poufnych i cennych danych na poziomie bramki przy użyciu zaawansowanych funkcji filtrowania treści i zapobiegania utracie danych.

Produkty oparte na wiarygodnych badaniach — zapobiegawcza ochrona dzięki bieżącym informacjom na temat stanu bezpieczeństwa umożliwiającym wczesne ostrzeganie przed nowo odkrytymi niebezpieczeństwami i skuteczne przeciwdziałanie im.

Łatwe i szybkie odzyskiwanie danych — pewne i niezawodne przywracanie poszczególnych plików i
folderów lub całych systemów Windows w czasie liczonym w minutach, nawet w innych środowiskach sprzętowych lub wirtualnych.

Symantec Enterprise schemat

 

 

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie danych, monitorowanie zagrożeń, aktualizowanie oraz egzekwowanie reguł

Zapewnianie zgodności — łatwe uzyskiwanie, potwierdzanie i egzekwowanie zgodności z polityką ustaloną przez dział informatyczny oraz z obowiązującymi przepisami.

Regulowanie przepływu poufnych informacji — obserwowanie i kontrolowanie przepływu poufnych informacji odbywającego się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości komunikatorów internetowych i urządzeń końcowych.

Bezproblemowe aktualizowanie — szybsze dostosowywanie się do zagrożeń i podejmowanie działań w czasie liczonym w minutach dzięki globalnej sieci wywiadowczej firmy Symantec — jednej z największych sieci badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa na świecie.

Odtwarzanie systemu po awarii — błyskawiczne, niezawodne odtwarzanie danych komputerowych i
systemów.

• Tworzenie kopii zapasowych całego systemu podczas jego pracy bez zakłócania produktywności
użytkowników.
• Widok główny umożliwiający natychmiastową identyfikację stanu tworzenia kopii zapasowych
systemów.
• Kopie zapasowe tworzone automatycznie, gdy poziom ThreatCon firmy Symantec osiągnie lub przekroczy wartość określoną przez użytkownika.

Ochrona przed spamem i bezpieczeństwo wymiany wiadomości

ochrona przed spamem oparta na technologii Symantec Brightmail zapewnia ponad 97-procentową skuteczność przy mniej niż jednym nieprawidłowym trafieniu na milion przypadków, dzięki czemu jest jednym z najdokładniejszych rozwiązań na rynku.

• Skanowanie przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail pod kątem zgodności z wymaganiami ustawowymi i korporacyjnymi.
• Mechanizmy zarządzania incydentami i tworzenia raportów, które umożliwiają firmom wdrażanie zasad oraz analizowanie przypadków ich naruszenia i podejmowanie stosownych działań.
• Regularne, automatyczne aktualizacje sygnatur spamu oraz oceny reputacji pomagają w zapewnieniu skutecznej ochrony w czasie rzeczywistym przed nowymi zagrożeniami.
• Bezkonkurencyjna jakość ochrony potwierdzona wyjątkową liczbą ponad 40 kolejnych nagród VB100 od 1999 r.
• Udostępnianie tworzonych w czasie rzeczywistym analiz i raportów zawierających informacje o użytkowaniu poczty e-mail i komunikatorów internetowych oraz o tendencjach wzrostowych.

Produkty podobne:

Copyright © by Miecznet 2001 - 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone  | Polityka Cookies