Symantec Backup Exec™ 2012 V-Ray Edition

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition

 

Bezproblemowe tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie maszyn wirtualnych

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition zaprojektowany, aby całkowicie zabezpieczyć środowiska wirtualne na platformach VMware oraz Hyper-V. Dzięki zaawansowanej technologii deduplikacji V-Ray Edition umożliwia bezproblemowe tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie maszyn wirtualnych, a także aplikacji zwirtualizowanych. Roziązanie zapewnia precyzyjne odtwarzanie całych maszyn wirtualnychpojedynczych plików, obiektów usługi Active Directory, Exchange, wiadomości e-mail lub dokumentów programu SharePoint z jednej kopii zapasowej na poziomie hosta. Zakup i instalacja oprogramowania są bardzo łatwe ze względu na fakt, że wersja V-Ray Edition jest licencjonowana na podstawie liczby gniazd monitora maszyny wirtualnej.

 

Najważniejsze funkcje i zalety wynikające z wykorzystania Symantec Backup Exec V-Ray Edition

• Funkcje tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych w środowiskach VMware i Hyper-V opracowane przez specjalistów zapewniają ochronę infrastruktury zwirtualizowanej. Tworzenie kopii zapasowych na poziomie hosta oparte na technologii V-Ray i zintegrowane z interfejsami API VMware Data Protection oraz usługą Microsoft® Volume Shadow Copy (VSS) umożliwia archiwizowanie całych systemów gości i odtwarzanie danych maszyn wirtualnych, dysków wirtualnych, aplikacji oraz plików i folderów na dowolnym poziomie szczegółowości. Obsługiwane są również zaawansowane funkcje monitora maszyny wirtualnej w środowiskach VMware i Hyper-V.
• Istnieje też możliwość tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych na dowolnym poziomie szczegółowości w przypadku zwirtualizowanych aplikacji Microsoft® Exchange, SharePoint®, Active Directory® i SQL Server®. Dostępne są także mechanizmy ochrony innych aplikacji wirtualnych, takich jak Oracle®.
• Oprogramowanie zawiera certyfikowane przez firmę Microsoft funkcje tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych zwirtualizowanych w najnowszych systemach Windows i aplikacjach, takich jak Windows 2008 R2®, Exchange 2010 SP1, SQL Server i SharePoint.
• Umożliwia sporządzanie kompleksowych kopii zapasowych na dyskach i taśmach, a także pozwala na pełną ochronę i odtwarzanie serwera Backup Exec zarządzającego archiwizacją.

• Program oferuje również możliwość odzyskiwania kopii zapasowych maszyn wirtualnych za pomocą narzędzia Virtual Machine Validator, które oferuje administratorom oprogramowania VMware i Backup Exec 2012 mechanizm łatwej weryfikacji odzyskiwania pełnych kopii zapasowych maszyn wirtualnych za pośrednictwem konsoli klienckiej rozwiązania vSphere.
• Program Backup Exec 2012 V-Ray Edition udostępnia funkcje wysokiej dostępności aplikacji wirtualnych dzięki automatycznemu odtwarzaniu maszyn wirtualnych w środowisku VMware. Umożliwia integrację dodatku Backup Exec Management Plug-in 2.0 for VMware z programem Symantec™ ApplicationHA 6.0, co z kolei pozwala na automatyczne przywracanie uszkodzonych maszyn wirtualnych w celu odzyskania usług aplikacji po wyczerpaniu możliwości narzędzia
ApplicationHA w tym zakresie.

Backup Exec logo

Dostępne wersje, agenty i moduły

Program Backup Exec 2012 V-Ray Edition umożliwia skalowalne, łatwe w zarządzaniu tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych w środowiskach wirtualnych i fizycznych. Środowisko programu Backup Exec 2012 V-Ray Edition można łatwo rozbudować za pomocą agentów i modułów opcjonalnych, które zapewniają obsługę serwerów fizycznych, aplikacji i konfiguracji pamięci masowej.

Moduły opcjonalne programu Backup Exec 2012 V-Ray Edition

• Moduł Deduplication (dołączony do wersji V-Ray Edition)
• Moduł Enterprise Server Moduł File System Archiving
• Moduł Exchange Mailbox Archiving
• Moduł Library Expansion
• Moduł NDMP
• Moduł Virtual Tape Library Unlimited Drive
• Moduł Symantec Desktop and Laptop
Więcej informacji na temat agentów i modułów opcjonalnych programu Backup Exec 2012 można znaleźć pod adresem http://www.backupexec.com/.

 

Kluczowe korzyści

Jeden produkt, odzyskiwanie dowolnych danych
• Dzięki jednoprzebiegowym kopiom zapasowym na poziomie hosta oprogramowanie Backup Exec 2012 V-Ray Edition oferuje administratorom zróżnicowane opcje odtwarzania danych z tych kopii. Administratorzy mogą odzyskiwać dane na poziomie maszyny wirtualnej, dysku wirtualnego, aplikacji i plików lub folderów.
• Odtwarzanie danych aplikacji wirtualnych na dowolnym poziomie szczegółowości pozwala wyeliminować nadmiarowe kopie zapasowe programów Exchange, Active Directory, SharePoint i SQL Server w środowiskach wirtualnych. Za pomocą pojedynczych kopii zapasowych serwerów aplikacji w rozwiązaniach VMware lub Hyper-V administratorzy mogą przywracać pojedyncze wiadomości e-mail, dokumenty programu SharePoint, obiekty usług Active Directory i bazy danych programu SQL Server. Program Backup Exec 2012 nie wymaga środowisk odtwarzania danych, dodatkowych
maszyn wirtualnych ani innych zasobów na potrzeby odzyskiwania danych na dowolnym poziomie szczegółowości.
• Wielu klientów jeszcze nie przeprowadziło pełnej wirtualizacji środowiska lub korzysta z infrastruktury zarządzania działającej w serwerach fizycznych. Klienci, którzy nadal używają takich systemów, mogą dodać do programu Backup Exec 2012 V-Ray Edition funkcje tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych w środowiskach wirtualnych, co umożliwi obsługę całej infrastruktury.

Usuwanie zduplikowanych danych w dowolnym miejscu
• Możliwość ograniczenia wykorzystania pamięci masowej nawet o 90 procent dzięki funkcji usuwania zduplikowanych danych, która pozwala obniżyć koszty związane z infrastrukturą tworzenia kopii zapasowych. Ograniczenie wymagań dotyczących pamięci masowej oraz udostępnienie zdalnym oddziałom operacji tworzenia kopii zapasowych w sieci rozległej (WAN). Usuwanie zduplikowanych danych ze wszystkich zasobów — wirtualnych dysków twardych (VHD),
dysków maszyn wirtualnych (VMDK) i aplikacji zwirtualizowanych — chronionych za pomocą oprogramowania Backup Exec 2012 V-Ray Edition, a nie z poszczególnych systemów. Dodatkowo usuwanie zduplikowanych danych zapewnia znacznie większą oszczędność kosztów pamięci masowej w porównaniu z kompresją lub pojedynczymi instancjami.
• Dostępne technologie optymalizacji na poziomie bloków, takie jak usuwanie spacji, zapewniają ochronę tylko potrzebnych danych zamiast tworzenia kopii zapasowych wolnego miejsca na dyskach VMDK lub VHD.
 

Wyeliminowanie złożoności
• Licencjonowanie na podstawie liczby gniazd procesorów upraszcza zakup i instalację programu Backup Exec 2012 V-Ray
Edition. Program Backup Exec 2012 V-Ray Edition umożliwia ochronę obsługiwanych aplikacji zwirtualizowanych,
usuwanie zduplikowanych danych za pomocą zintegrowanych funkcji oraz tworzenie na poziomie hosta
jednoprzebiegowych kopii zapasowych nieograniczonej liczby systemów gości działających w środowiskach wirtualizacji
VMware lub Hyper-V.
• Oprogramowanie oferuje inteligentne ustawienia domyślne operacji tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych.
Program Backup Exec 2012 V-Ray Edition automatycznie konfiguruje operacje tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych dzięki inteligentnym ustawieniom domyślnym opracowanym na podstawie wiedzy specjalistycznej
firmy Symantec w zakresie ochrony danych oraz najskuteczniejszych zasad i ustawień pochodzących od członków
społeczności Backup Exec. Ustawienia domyślne zapewniają kompleksową ochronę bez prób i błędów, dzięki czemu
można sprawnie zabezpieczać dane i aplikacje przy minimalnych nakładach.
• Program Backup Exec 2012 V-Ray Edition to połączenie zaawansowanych możliwości upraszczające wiele aspektów
konfiguracji tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych, zarządzania tymi operacjami i tworzenia raportów. W
najnowszej wersji programu nadal są dostępne wielokrotnie nagradzane możliwości i funkcje programu Backup Exec,
które cieszą się zaufaniem administratorów. Nowa konsola administracyjna jeszcze bardziej ułatwia i przyspiesza
zarządzanie infrastrukturą tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych.

 

Kompleksowe tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych

Program Backup Exec 2012 został opracowany z myślą o spełnieniu wymagań dotyczących systemów wirtualnych. Zapewnia ochronę danych w środowiskach VMware i Hyper-V przy użyciu pamięci masowej opartej na taśmach i dyskach.
Aplikacje, takie jak Exchange, SharePoint, SQL Server, Active Directory i Oracle, są chronione w zaawansowany sposób. Program Backup Exec 2012 V-Ray Edition zapewnia zintegrowane funkcje usuwania zduplikowanych danych, co ułatwia ograniczenie ilości miejsca zajmowanego przez kopie zapasowe, ochronę zdalnych biur lub oddziałów oraz replikację zasobów centrum danych w ośrodkach odtwarzania danych po awarii. Zaawansowane szyfrowanie urządzeń pamięci
masowej opartych na dyskach i taśmach z wykorzystaniem 128- lub 256-bitowego algorytmu Advanced Encryption Standard (AES) pozwala w pełni chronić przesyłane lub przechowywane dane.
Program Backup Exec 2012 V-Ray Edition z technologią V-Ray oferuje bezkonkurencyjne możliwości tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych wirtualnych. V-Ray to zestaw technologii firmy Symantec, które udostępniają klientom dodatkowy wgląd w maszyny wirtualne i aplikacje. Dzięki temu można zrezygnować z separacji zasobów fizycznych i wirtualnych i wprowadzić niewidoczne mechanizmy archiwizacji i odtwarzania w całym środowisku za pomocą jednej aplikacji. Ujednolicony system ochrony umożliwia pełne zabezpieczenie, ochronę, uruchamianie i odtwarzanie systemów o
znaczeniu krytycznym, a także ograniczenie złożoności i kosztów charakterystycznych dla środowisk z wieloma rozwiązaniami częściowymi.

Backup Exec V-Ray

Copyright © by Miecznet 2001 - 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone  | Polityka Cookies