Symantec™ Data Loss Prevention for Endpoint

Symantec™ Data Loss Prevention for Endpoint

 

Ochrona przed wyciekiem danych

Firma Symantec oferuje dogłębną wiedzę specjalistyczną, globalną sieć wywiadowczą i praktyczne doświadczenie uzyskane podczas współpracy z klientami, zapewniając skuteczne metody zabezpieczeń. W celu zapobiegania przypadkom naruszenia integralności danych oprogramowanie DLP wykonuje następujące działania:

DISCOVER (Wykrywanie) – sprawdza gdzie znajdują się poufne dane.MONITOR (Monitorowanie) – sprawdza w jaki sposób dane są uporządkowane;PROTECT (Ochrona) – podaje informację o tym, jak ustrzec się przed utratą informacji;MANAGE (Zarządzanie) – zarządzanie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa

 

Więcej danych, więcej ryzyka

Ilość tzw. danych nieustrukturyzowanych (np. pliki w jednym miejscu w różnych formatach, ale najczęściej także wiadomości e-mail), rośnie w tempie ponad 60 proc. rocznie. To powoduje, że coraz trudniej jest nimi zarządzać i odpowiednio je chronić. Najcenniejsze informacje przedsiębiorstw i instytucji — ich własność intelektualna — są często ukryte w mnożących się dokumentach, spośród których wiele nie ma statusu poufnych. Ponadto magazyny danych są często słabiej zabezpieczone niż inne miejsca, a przez to bardziej narażone na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Jak dowiodły wyspecjalizowane ataki, takie jak Hydraq, własność intelektualna jest narażona na ryzyko bardziej niż kiedykolwiek do tej pory. Ryzyko stwarzają również sami pracownicy. Jak wynika z badania „Ryzyko w sieci”, najczęstszym deklarowanym sposobem na wynoszenie przez polskich pracowników firmowych danych jest ich wydrukowanie lub wysłanie na zewnętrzny adres e-mail – własny bądź innej osoby (po 45 proc.). Siedmiu na dziesięciu respondentów używa skopiowanych danych na potrzeby spotkań poza siedzibą firmy (39 proc.) lub do pracy z domu (29 proc.). Za to aż 16 proc. przyznaje, że zabiera informacje ze sobą, gdy zmienia pracodawcę. Co ciekawe, tyle samo pracowników biurowych motywuje wynoszenie poufnych danych… chęcią przechowywania ich w bezpiecznym miejscu!

 

Kluczowe zalety

Zapobiega rozprzestrzenianiu się danych poufnych w centrach danych , systemach klienckich , zdalnych lokalizacjach i komputerach użytkowników końcowych . Pozwala zyskać przejrzystość w obszarze działań pracowników w ramach i poza siecią firmową . Identyfikuje pogwałcenie zasad bezpieczeństwa w obszarze transferu danych chronionych. Zapobiega utracie danych poufnych w obrębie sieci i poprzez komputery użytkowników końcowych . W sposób wymierny redukując ryzyko utraty danych, Symantec Data Loss Prevention pozwala firmom i organizacjom wykazać zgodność z procedurami bezpieczeństwa, jednocześnie chroniąc dane swoich klientów, wiarygodność marki lub instytucji - wreszcie własność intelektualną lub biznesową.

 

Symantec DLP schemat

Produkty podobne:

Copyright © by Miecznet 2001 - 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone  | Polityka Cookies