Symantec PGP™ Desktop Email

PGP™ Desktop Email firmy Symantec™

 

Zabezpieczenie szyfrujące dla ochrony poufności danych

Szyfrowanie poczty elektronicznej w stacjach roboczych i komputerach
przenośnych.
Program PGP™ Desktop Email firmy Symantec™ zapewnia przedsiębiorstwom automatyczne, niewidoczne dla użytkowników rozwiązanie do szyfrowania, które pozwala
zabezpieczyć wewnętrzne i zewnętrzne poufne wiadomości email. Organizacje mogą zminimalizować ryzyko naruszenia integralności danych i spełnić wymagania partnerów oraz zapewnić zgodność z przepisami w zakresie ochrony i poufności informacji.

 

Korzyści

• Łatwa, automatyczna obsługa— ochrona poufnych wiadomości e-mail i załączników przy minimalnych
zmianach sposobu korzystania z komputera.
• Egzekwowanie zasad zabezpieczeń— automatyczne, spójne stosowanie centralnie zarządzanych reguł ochrony danych.
• Szybsze wdrożenie— zautomatyzowany proces instalacji i konfiguracji.
• Ograniczenie kosztów operacyjnych— pełna automatyzacja i centralne zarządzanie zasadami
szyfrowania poczty elektronicznej, użytkownikami, kluczami i konfiguracjami za pomocą oprogramowania PGP Universal™ Server firmy Symantec™.

PGP Mail schemat

 

Zaawansowane, kompleksowe szyfrowanie poczty e-mail

Oprogramowanie Desktop Email oferuje wszystkie funkcje szyfrowania niezbędne do ochrony firmowej poczty e-mail w ramach jednego, łatwego w obsłudze i prostego w zarządzaniu rozwiązania. Umożliwia organizacjom automatyczne zabezpieczenie komunikacji elektronicznej — od klienta pocztowego nadawcy po oprogramowanie odbiorcy i na wszystkich etapach pomiędzy nimi — przy użyciu centralnie
zdefiniowanego, opartego na zasadach mechanizmu szyfrowania. Rozwiązanie Desktop Email obsługuje
najważniejsze standardy zabezpieczeń poczty elektronicznej i doskonale współdziała z większością popularnych systemów ochrony wiadomości e-mail, z których korzystają odbiorcy. Jeśli odbiorca nie ma klienta pocztowego obsługującego
szyfrowanie, nadawca może zaszyfrować dokumenty w postaci
pakietu programu PGP™ Self-Decrypting Archive firmy Symantec™, a następnie wysłać chroniony plik jako zwykły załącznik poczty e-mail. Organizacje mogą także dodać program PGP Universal™ Gateway Email firmy Symantec™ w celu obsługi poczty przez sieć WWW i szyfrowania dokumentów PDF.


Zgodność z platformą szyfrowania firmy Symantec™

Rozwiązanie Desktop Email jest zgodne z platformą szyfrowania firmy Symantec™.Platforma obejmuje strategiczny mechanizm szyfrowania danych w przedsiębiorstwie na potrzeby zautomatyzowanego zarządzania użytkownikami, konfigurowania zasad i instalacji w wielu zintegrowanych aplikacjach. Rozwiązania Desktop Email można używać z oprogramowaniem Universal Server w celu zarządzania istniejącymi zasadami, użytkownikami, kluczami i konfiguracjami, co przyspiesza instalację i egzekwowanie zasad. Oprogramowanie Desktop Email może być także stosowane w połączeniu z innymi aplikacjami firmy Symantec do szyfrowania, które zapewniają dodatkowe poziomy zabezpieczeń.

 

Łatwa, automatyczna obsługa

Po zainstalowaniu rozwiązanie Desktop Email działa w sposób niewidoczny dla użytkowników, którzy mogą bez przeszkód kontynuować pracę. Oprogramowanie automatycznie chroni wiadomości w tle, dzięki czemu użytkownicy nie zapominają o zabezpieczeniu poczty i załączników.
• Automatyczne zabezpieczenia wiadomości—rozwiązanie szyfruje, odszyfrowuje, podpisuje cyfrowo i weryfikuje wiadomości zgodnie z poszczególnymi lub centralnie zarządzanymi zasadami.
• Bezpieczne dostarczanie wiadomości e-mail bez użycia klientów— w przypadku instalacji wraz z
oprogramowaniem Gateway Email wiadomości są bezpiecznie dostarczane do zewnętrznych użytkowników, którzy nie korzystają z systemu szyfrowania poczty.
• Wiele sposobów ochrony danych— ochrona poufnych informacji podczas ich przesyłania dzięki programom PGP™ Zip firmy Symantec™ i PGP™ Self-Decrypting Archive firmy Symantec™ oraz w pamięci masowej za pomocą funkcji PGP™ Virtual Disk firmy Symantec™.
• Bezpieczne usuwanie plików— trwałe eliminowanie z dysku wszystkich śladów poufnych plików.

Egzekwowanie zasad zabezpieczeń

Politykę bezpieczeństwa można określić na podstawie
nadawcy, odbiorcy, domeny odbiorcy, słów kluczowych lub treści, a poufne wiadomości można zabezpieczać automatycznie bez żadnych zmian w sposobie pracy użytkowników. Definicje zasad można ustawiać i kontrolować
przy użyciu oprogramowania Universal Server.
• Sterowanie zasadami w trybie offline —egzekwowanie polityki w przypadku niepołączonych użytkowników przez kontrolowanie poczty, kiedy oprogramowanie Universal Server jest niedostępne dla klienta rozwiązania Desktop Email.
• Sterowanie klientami —ograniczanie dostępu do funkcji, takich jak opcjonalne przyciski ręcznego szyfrowania i podpisywania, oraz udostępnianie ich użytkownikom i egzekwowanie powiązanych zasad.
• Zaawansowane możliwości uwierzytelniania — mechanizm uwierzytelniania dwuskładnikowego za
pomocą kart inteligentnych. 

Szybsza instalacja

Rozwiązanie Desktop Email połączone z ujednoliconą konsolą zarządzania oprogramowania Universal Server umożliwia ustanawianie, egzekwowanie i aktualizowanie polityki bezpieczeństwa poczty elektronicznej w czasie rzeczywistym. Połączenie to ogranicza czas i nakłady pracy wymagane do
wdrożenia kompleksowego systemu szyfrowania poczty email.
• Szybki proces instalacji —automatyzacja procesu wdrażania i konfiguracji.

Ograniczenie kosztów operacyjnych

W przypadku rozwiązania Desktop Email nie jest wymagane specjalne szkolenie dla użytkowników. Takie podejście skraca czas instalacji, obniża koszty szkoleń i pozwala wyeliminować głoszenia do stanowiska pomocy.

Produkty podobne:

Copyright © by Miecznet 2001 - 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone  | Polityka Cookies